Plan zajęć i wykaz podręczników na rok szkolny 2018/2019

plan zajęć -stan na 10.09.2018

podręczniki do teorii na rok szkolny 2018-2019

 

CHÓR SZKOLNY odbywa się w każdy poniedziałek

godz. 16.20-17.55uczniowie klas IV i V cyklu 6-letniego

godz. 18.00-19.35 - uczniowie klas II, III, i IV cyklu 4-letniego

w sali koncertowej.

mgr Katarzyna Pater

ZESPÓŁ INSTRUMENTÓW SMYCZKOWYCH odbywa się w każdy wtorek

godz. 16.00-17.30 w sali koncertowej.

mgr Robert Gryzik

ZESPÓŁ INSTRUMENTÓW DĘTYCH  odbywa się w każdą sobotę

godz. 12.00-15.00.

Próby w sekcjach:

flety i klarnety 12.00-13.00, saksofony 13.00-13.30, trąbki 13.30-14.15, sekcja rytmiczna 14.15-15.00.

mgr Andrij Drażnycia