Wpłata na komitet rodzicielski

Rada Rodziców informuje, że składka na komitet rodzicielski w roku szkolnym 2017/2018 wynosi 50 zł za dziecko.

W przypadku rodzeństw, płaci tylko jedno dzieckokażde kolejne jest zwolnione ze składki.

Płatności można dokonać w Sekretariacie Szkoły Muzycznej I stopnia

w Bobowej, jak również bezpośrednio na konto Rady Rodziców:

odbiorca: Rada Rodziców przy Szkole Muzycznej I stopnia w Bobowej

nr konta: 20 87971013 0010 0169 5441 0001

bank: BS w Grybowie

tytuł wpłaty: komitet rodzicielski,imię i nazwisko dziecka, rok szkolny