INFORMACJA!

INFORMACJA!

 

Dyrektor Szkoły Muzycznej I stopnia w Bobowej

informuje, że 31 października 2022 r. (poniedziałek)

jest dniem wolnym od zajęć

dydaktyczno-wychowawczych

w Szkole Muzycznej I stopnia w Bobowej

 

 

Na podstawie:
– art. 4 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 20 listopada 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego w publicznych szkołach i placówkach artystycznych (Dz. U. 2017, poz. 2199 z późn. zm.)