PLAN LEKCJI

Rok szkolny 2020/2021

 

plan zajęć teoretycznych 2020_2021 SM Bobowa (stan na dzień 1.09.2020 g.15.45)

 

Podręczniki obowiązujące w roku szkolnym 2020/2021

podręczniki SM Bobowa rok szkolny 2020_2021

mgr Katarzyna Pater – kierownik sekcji przedmiotów teoretyczno-muzycznych