Plan lekcji

Rok szkolny 2019/2020

plan zajęć -stan na 10.09.2018

mgr Katarzyna Pater – kierownik sekcji przedmiotów teoretyczno-muzycznych