O szkole

IMG_7408j

Z dniem 1 września 2014 r. w  gminie Bobowa rozpoczęła działalność
Szkoła Muzyczna I stopnia z siedzibą w odrestaurowanym
dworze Długoszowskich.

Było to możliwe dzięki porozumieniu zawartym w dniu 18 lipca 2014 roku
pomiędzy Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Panią prof. dr hab. Małgorzatą Omilanowską, a Gminą Bobowa reprezentowaną przez Burmistrza Wacława Ligęzę.

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego wyraził zgodę na utworzenie i prowadzenie przez Gminę Bobowa Szkoły Muzycznej I Stopnia. Nadzór pedagogiczny nad Szkołą sprawuje Minister.

Szkoła prowadzi naukę gry na następujących instrumentach: fortepian, skrzypce, wiolonczela, gitara, flet, akordeon, trąbka, saksofon, klarnet oraz perkusja.

Kształcenie odbywa się w cyklu sześcioletnim oraz czteroletnim.