REKRUTACJA 2020

 

 

W celu rejestracji do Szkoły Muzycznej na rok szkolny 2020/2021 prosimy o wypełnienie formularza:

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY ON-LINE – REKRUTACJA 2020

 

 

W przypadku problemów z formularzem online, prosimy pobrać formularz, poniżej:

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY_rekrutacja 2020 SM Bobowa (.docx)

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY_rekrutacja 2020 SM Bobowa (.doc)

Należy wypełnić go elektronicznie, podpis własnoręczny nie jest wymagany.

Najlepiej po uzupełnieniu pliku zapisać go w formacie PDF i przesłać na adres email:

szkola.muzyczna@bobowa.pl

ZASADY REKRUTACJI do Szkoły Muzycznej I stopnia w Bobowej

o przyjęcie do klasy pierwszej:

1) Szkoły Muzycznej I stopnia w cyklu 6-letnim może ubiegać się kandydat, który w danym roku kalendarzowym kończy co najmniej 6 lat oraz nie więcej niż 9 lat.
2) Szkoły Muzycznej I stopnia w cyklu 4-letnim może ubiegać się kandydat, który w danym roku kalendarzowym kończy co najmniej 10 lat oraz nie więcej niż 16 lat.

WARUNKI

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do Szkoły składają formularz zgłoszeniowy (kwestionariusz o przyjęcie do Szkoły). Do pobrania powyżej.

Kwalifikacje kandydatów odbywają się na podstawie badania przydatności kandydatów, które przeprowadza Komisja Rekrutacyjna złożona z nauczycieli Szkoły Muzycznej I stopnia w Bobowej, powołana przez Dyrektora Szkoły.

Badanie przydatności kandydatów obejmuje:

1) sprawdzenie uzdolnień muzycznych

2) sprawdzenie psychofizycznych predyspozycji do nauki gry na określonym instrumencie.

Kandydat jest sprawdzany i weryfikowane są jego odpowiedzi z zakresu:

1) poczucia słuchu,

2) poczucia rytmu,

3) poczucia harmonii,

4) pamięci muzycznej.

NAUKA W SZKOLE – GRA NA INSTRUMENCIE

Kandydaci zainteresowani nauką mają do wyboru następujące instrumenty:

akordeon, fortepian, flet, klarnet, saksofon, trąbka, skrzypce, altówka, wiolonczela, gitara, perkusja.

Lekcje gry na instrumentach prowadzone są indywidualnie, w klasach I-III cyklu 6-letniego lekcje trwają 30 minut, następnie w klasach IV-VI cyklu 6-letniego trwają 45 minut, a w klasach I-IV cyklu 4-letniego trwają 45 minut. Każdy uczeń w planie zajęć na lekcje instrumentu głównego dwa razy w tygodniu.

NAUKA W SZKOLE – ZAJĘCIA TEORETYCZNE i ZESPOŁOWE

Oprócz nauki gry na instrumencie, każdy uczeń jest zobowiązany do uczestnictwa w zajęciach teoretycznych i zespołowych:

w klasach I-III cyklu 6-letniego są to zajęcia z rytmiki i kształcenia słuchu (łącznie 3 godziny lekcyjne 45-minutowe),

w klasach IV – cyklu 6-letniego są to zajęcia z kształcenia słuchu i audycji muzycznych (łącznie 3 godziny lekcyjne 45-minutowe) oraz uczestnictwo w zespole: chórze, zespole smyczkowym lub zespole instrumentów dętych (w zależności od tego na jakim instrumencie się gra).

w klasach I cyklu 4-letniego są to zajęcia z kształcenia słuchu (łącznie 2 godziny lekcyjne 45-minutowe),

w klasach II-IV cyklu 4-letniego są to zajęcia z z kształcenia słuchu i audycji muzycznych (łącznie 3 godziny lekcyjne 45-minutowe) oraz uczestnictwo w zespole: chórze, zespole smyczkowym lub zespole instrumentów dętych (w zależności od tego na jakim instrumencie się gra).

Ponadto uczniowie w najstarszych klasach mają także zajęcia z fortepianu dodatkowego – jeśli ten instrument nie jest ich instrumentem głównym.

NAUKA W SZKOLE – ZAJĘCIA TEORETYCZNE i ZESPOŁOWE

Każdy rok nauki zakończony jest egzaminem z instrumentu głównego, przed komisją egzaminacyjną złożoną z nauczycieli. Edukacje w szkole kończy także egzamin sprawdzający wiedzę i umiejętności teoretyczne i słuchowe.

Po zakończeniu nauki i uzyskaniu dyplomu ukończenia szkoły muzycznej I stopnia, można kontynuować edukację w szkole muzycznej II stopnia.

INFORMACJE, PYTANIA

W związku z aktualną sytuacją epidemiologiczną i prowadzeniem rekrutacji drogą elektroniczną, jesteśmy do Państwa dyspozycji
w przypadku pytań, wątpliwości, zainteresowania edukacją Waszych dzieci i młodzieży w naszej szkole.

Można się kontaktować telefonicznie:  sekretariat Szkoły Muzycznej tel. 18 35 11 026
e-mailowo: szkola.muzyczna@bobowa.pl
lub poprzez naszych nauczycieli, którzy są dostępni w mediach społecznościowych i pracują zdalnie.