UWAGA!

Dyrektor Szkoły Muzycznej I stopnia w Bobowej informuje,

że 14 października 2017 r. (tj. sobota)

jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych

z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

 

Na podstawie art. 74 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2017 r. poz. 1189)