DODATKOWA REKRUTACJA na rok szkolny 2020/2021

Szkoła Muzyczna I stopnia w Bobowej prowadzi dodatkową rekrutację do klasy I cyklu 4-letniego dla dzieci i młodzieży w wieku od 10-16 lat.

Informacje i formularz zgłoszeniowy w zakładce REKRUTACJA 2020.