Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w Szkole Muzycznej I stopnia w Bobowej w roku szkolnym 2017/2018

INFORMACJA!

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w Szkole Muzycznej I stopnia w Bobowej w roku szkolnym 2017/2018

 

 

- 2 listopad 2017 r.

- 2 styczeń 2018 r.

- 2 maj 2018 r.

- 1 czerwca 2018 r.

- 2 czerwca 2018 r.

 

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie organizacji roku szkolnego  z dnia 11 sierpnia  2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 1603)