Dzień wolny od zajęć lekcyjnych!

INFORMACJA!

Dyrektor Szkoły Muzycznej I stopnia w Bobowej informuje,

że 14 października 2022 r. (tj. piątek)

jest dniem wolnym od zajęć lekcyjnych.

 

 

Na podstawie:
– art 74  ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. 2021, poz. 1762 z późn zm.)