Informacja

INFORMACJA!

Dyrektor Szkoły Muzycznej informuje, że Szkoła Muzyczna I stopnia w Bobowej od 18 stycznia 2021 r. nadal pracuje w trybie nauki zdalnej,

realizując komunikat Centrum Edukacji Artystycznej z dnia 13 stycznia 2021 r.

Ograniczenie polega na kontynuowaniu prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 13 stycznia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.