INFORMACJA!

INFORMACJA!

 

Dyrektor Szkoły Muzycznej I stopnia w Bobowe informuje,że 4 i 5 czerwca 2021 r. (tj. piątek, sobota)
są dniami wolnym od zajęć
dydaktyczno-wychowawczych

w Szkole Muzycznej I stopnia w Bobowej

 

Na podstawie:
– art. 4 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 20 listopada 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego w publicznych szkołach i placówkach artystycznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1033, poz. 1121)

– § 7 ust. 5 pkt 6 Statutu Szkoły Muzycznej I stopnia w Bobowej z dnia 5 kwietnia 2018 r.