INFORMACJA!

INFORMACJA!

 

Dyrektor Szkoły Muzycznej I stopnia w Bobowej informuje, że 2 i 12 listopada 2021 r.
są dniami wolnym od zajęć
dydaktyczno-wychowawczych
w Szkole Muzycznej I stopnia w Bobowej

 

 

Na podstawie:
- art. 4 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 20 listopada 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego w publicznych szkołach i placówkach artystycznych (Dz. U. 2019, poz. 2199 z późn. zm.)

- § 7 ust. 5 pkt 6 Statutu Szkoły Muzycznej I stopnia w Bobowej z dnia 5 kwietnia 2018 r.