INFORMACJA!

INFORMACJA!

 

Dyrektor Szkoły Muzycznej I stopnia w Bobowej informuje, że 7 i 8 stycznia 2022 r.

(piątek i sobota) są dniami wolnymi od zajęć

dydaktyczno-wychowawczych

w Szkole Muzycznej I stopnia w Bobowej

 

 

Na podstawie:
– art. 4 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 20 listopada 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego w publicznych szkołach i placówkach artystycznych (Dz. U. 2017 r., poz. 2199 ze zm.)