INFORMACJA

DYREKTOR SZKOŁY MUZYCZNEJ
I STOPNIA W BOBOWEJ INFORMUJE, ŻE
DZIEŃ
14 PAŹDZIERNIKA (TJ. SOBOTA) JEST DNIEM WOLNYM OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH

 

Na podstawie Art. 74. – [Dzień Edukacji Narodowej] – Karta Nauczyciela (Dz.U.2023.984)