INFORMACJA

TEST Z KSZTAŁCENIA SŁUCHU
I AUDYCJI MUZYCZNYCH

dla klas IV cyklu 4-letniego

odbędzie się

                               22 maja 2019 r. (tj. środa)                               

o godz. 17.00