INFORMACJA!

INFORMACJA!

 

Dyrektor Szkoły Muzycznej I stopnia w Bobowej informuje,

że 2 stycznia 2021 r. (tj. sobota)

jest dniem wolnym od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

w zastępstwie za dzień 04.01.2021 r. który był planowanym dniem dyrektorskim

w Szkole Muzycznej I stopnia w Bobowej

 

Na podstawie:
- art. 4 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 20 listopada 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego w publicznych szkołach i placówkach artystycznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1033, poz. 1121)

- § 7 ust. 5 pkt 6 Statutu Szkoły Muzycznej I stopnia w Bobowej z dnia 5 kwietnia 2018 r.