KOMITET RODZICIELSKI

Rada Rodziców przy Szkole Muzycznej I stopnia w Bobowej zwraca się z prośbą
o dokonywanie wpłat na Komitet Rodzicielski w roku szkolnym 2018/2019
w wysokości 50 zł od ucznia
.

W przypadku rodzeństw, płaci tylko jedno dziecko - każde kolejne jest zwolnione ze składki.

Płatności można dokonać w Sekretariacie Szkoły Muzycznej I stopnia

w Bobowej, jak również bezpośrednio na konto Rady Rodziców:

odbiorca: Rada Rodziców przy Szkole Muzycznej I stopnia w Bobowej

nr konta: 47 87971013 0010 0169 8976 0001

bank: BS w Grybowie

tytuł wpłaty: komitet rodzicielski,imię i nazwisko dziecka, rok szkolny