Nauka zdalna w szkołach przedłużona do 3 stycznia 2021 r.

INFORMACJA!

Dyrektor Szkoły Muzycznej I stopnia informuje, że nauka zdalna w Szkole Muzycznej zostaje przedłużona

do 3 stycznia 2021 r.

 

Stacjonarne funkcjonowanie szkół zostaje ograniczone do 3 stycznia 2021 r. Ograniczenie polega na kontynuowaniu prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

 

 

Rozwiązania te przewiduje podpisane 24 listopada przez ministra edukacji i nauki rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 24 listopada 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. 2020 poz 2087). Rozporządzenie wchodzi w życie 30 listopada 2020 r.