Nowy rachunek bankowy Rady Rodziców

Wpłaty na komitet rodzicielski

 

Rada Rodziców informuje, że składka na komitet rodzicielski w roku szkolnym

2020/2021 wynosi 50 zł.

Płatności można dokonać w Sekretariacie Szkoły Muzycznej I stopnia

w Bobowej,  jak również bezpośrednio na nowe konto Rady Rodziców:

odbiorca: Rada Rodziców przy Szkole Muzycznej I stopnia w Bobowej

nr konta: 81 8797 1013 0010 0170 2497 0001

bank: BS w Grybowie

tytuł wpłaty: komitet rodzicielski, imię i nazwisko dziecka, rok szkolny