DZIEŃ WOLNY OD ZAJĘĆ

INFORMACJA!

 

Dyrektor Szkoły Muzycznej I stopnia w Bobowej informuje,

że 2 listopada 2020 r. (tj. poniedziałek)

jest dniem wolnym od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

w Szkole Muzycznej I stopnia w Bobowej

 

Na podstawie:
- art. 4 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 20 listopada 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego w publicznych szkołach i placówkach artystycznych (Dz...

Czytaj więcej

Nowy rachunek bankowy Rady Rodziców

Wpłaty na komitet rodzicielski

 

Rada Rodziców informuje, że składka na komitet rodzicielski w roku szkolnym

2020/2021 wynosi 50 zł.

Płatności można dokonać w Sekretariacie Szkoły Muzycznej I stopnia

w Bobowej,  jak również bezpośrednio na nowe konto Rady Rodziców:

odbiorca: Rada Rodziców przy Szkole Muzycznej I stopnia w Bobowej

nr konta: 81 8797 1013 0010 0170 2497 0001

bank: BS w Grybowie

tytuł w...

Czytaj więcej

Nieobecność nauczycieli

UWAGA !

W dniach 12-14.10.2020 (poniedziałek-środa)

zajęcia teoretyczne  z p. Katarzyną Wroną

nie odbędą się.

 

 

UWAGA !

W dniach 12-14.10 2020 (poniedziałek-środa)

zajęcia przedmiotu skrzypce z p. Karoliną Wroną

nie odbędą się.

Czytaj więcej

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych

INFORMACJA!

Dyrektor Szkoły Muzycznej I stopnia w Bobowej informuje,

że 14 października 2020 r. (tj. środa)

jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych.

 

 

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 20 listopada 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 2199 z późn. zm.)

Czytaj więcej

Nieobecność nauczycieli

UWAGA !

W dniu 8.10 (czwartek) zajęcia teoretyczne z p. Katarzyną Wroną nie odbędą się.

UWAGA !

 W dniach 7-8.10 (środa i czwartek) zajęcia przedmiotu skrzypce z p. Karoliną Wroną nie odbędą się.

Czytaj więcej