WIOSENNY PRZEGLĄD GITAROWY W BOBOWEJ

Czytaj więcej

WIOSENNY PRZEGLĄD GITAROWY W BOBOWEJ

Wiosenny Przegląd Gitarowy w Szkole Muzycznej I stopnia w Bobowej

29-30 kwietnia 2022 r.

Regulamin i formularz zgłoszeniowy: kliknij i wypełnij

Zapraszamy!

Druki do pobrania:

Zgody i klauzula informacyjna

REGULAMIN – Wiosenny Przegląd Gitarowy

Warunkiem uczestnictwa w przeglądzie jest:


dokonanie wpłaty wpisowego,


wypełnienie formularza zgłoszeniowego online


dostarczenie podpisanej pr...

Czytaj więcej

Powrót do nauczania stacjonarnego od 21 lutego 2022 r.

W dniu 12 lutego 2022 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 11 lutego 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Rozporządzenie zmienia datę końcową czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty na terenie kraju z dnia 27 lute...

Czytaj więcej

WAŻNE INFORMACJE!

Dyrektor Szkoły Muzycznej I stopnia w Bobowej informuje, że na podstawie Rozporządzenia Ministra

Edukacji i Nauki z dnia 26 stycznia 2022 roku w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania

jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

oraz zgodnie z komunikatem Centrum Edukacji Artystycznej

w okresie od dnia 31 stycznia 2022 roku do dnia 20 lutego 2022 roku ogr...

Czytaj więcej

INFORMACJA!

INFORMACJA!

 

Dyrektor Szkoły Muzycznej I stopnia w Bobowej informuje, że 7 i 8 stycznia 2022 r.

(piątek i sobota) są dniami wolnymi od zajęć

dydaktyczno-wychowawczych

w Szkole Muzycznej I stopnia w Bobowej

 

 

Na podstawie:
– art. 4 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 20 listopada 2017 r...

Czytaj więcej