PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA (COVID-19) w Szkole Muzycznej w Bobowej

Poniżej znajduje się ZARZĄDZENIE Pana Dyrektora ws. wprowadzenia procedury bezpieczeństwa w celu zapobiegania i przeciwdziałania COVID-19 wśród uczniów, rodziców i pracowników szkoły obowiązujące na terenie Szkoły Muzycznej  I stopnia w Bobowej.

Procedury bezpieczeństwa mające na celu zapobieganie i przzeciwdziałania COVID-19
SM BOBOWA 2020

Każdy rodzic podpisuje deklarację (która stanowi załącznik nr 1 do procedury) o zapoznaniu się z zasadami obowiązującymi uczniów i rodziców. 

Druki są przekazywane rodzicom przez nauczycieli przedmiotów głównych przy pierwszych spotkaniach.