ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2020/2021

ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2020/2021
w Szkole Muzycznej I stopnia w Bobowej odbędzie się 1 września o godz. 14.00

tylko dla uczniów klas PIERWSZYCH
tj. klasy I a (cyklu sześcioletniego) i I b (cyklu czteroletniego).

Obecni w tym dniu będą nauczyciele przedmiotów głównych i nauczyciele przedmiotów teoretycznych. W celu ustalenia i zapoznania się z nauczycielami i organizacją roku szkolnego uczeń może przybyć do szkoły tylko z JEDNYM rodzicem /opiekunem prawnym.
W przypadku gdy nauczyciela nie będzie 1 września, przesyła on informacje o pierwszym spotkaniu z uczniem drogą telefoniczną. 

 

Wejście do szkoły do strefy wspólnej (hol główny) odbywa się z zachowaniem środków ostrożności: dystansu społecznego, maseczki ochronnej na nos i usta oraz stosuje się dezynfekcję rąk.

DO SZKOŁY NIE MAJĄ WSTĘPU OSOBY POSTRONNE. 

 

UCZNIOWIE POZOSTAŁYCH KLAS

kontaktują się telefonicznie z nauczycielami przedmiotów głównych lub stawiają się na spotkanie z nauczycielem w wyznaczonych terminach. Informacje o spotkaniach lub bezpośredni już kontakt z uczniami nauczyciele przedmiotów głównych dokonują niezwłocznie w pierwszym tygodniu nauki.

WSZELKIE INFORMACJE o spotkaniach z nauczycielami, pierwszych spotkaniach zespołów chóralnych i orkiestrowych oraz PLAN ZAJĘĆ TEORETYCZNYCH

umieszczone zostaną 1 WRZEŚNIA na stronie internetowej
w zakładce PLAN LEKCJI.

W sprawach istotnych dot. zajęć teoretycznych można się kontaktować telefonicznie z p. Katarzyną Pater. Zajęcia teoretyczne odbywać się będą zgodnie z planem zajęć od środy 2 września br.

PROSIMY WSZYSTKICH O STOSOWANIE SIĘ DO ZASAD HIGIENICZNO-SANITARNYCH.