WIOSENNY PRZEGLĄD GITAROWY W BOBOWEJ

Wiosenny Przegląd Gitarowy w Szkole Muzycznej I stopnia w Bobowej

 

29-30 kwietnia 2022 r.

 

Regulamin i formularz zgłoszeniowy: kliknij i wypełnij

 

Zapraszamy!

 

 

 

Druki do pobrania:

Zgody i klauzula informacyjna

REGULAMIN – Wiosenny Przegląd Gitarowy

Warunkiem uczestnictwa w przeglądzie jest:


dokonanie wpłaty wpisowego,


wypełnienie formularza zgłoszeniowego online


dostarczenie podpisanej przez opiekuna prawnego zgody na przetwarzanie danych


osobowych i zgody na rozpowszechnianie wizerunku (zgody RODO)Ostateczny termin wysłania formularza zgłoszeniowego i dokonania wpłaty wpisowego upływa

17 kwietnia 2022 r. Organizatorzy ustalają wpisowe w wysokości 90 złotych. Wpisowe należy przelać

do dnia 17 kwietnia 2022 r. pod podany nr konta bankowego Rady Rodziców Szkoły Muzycznej I stopnia w Bobowej:


32 8797 1013 0010 0170 3856 0001

 


W tytule przelewu należy podać imię i nazwisko uczestnika oraz hasło: Wiosenny Przegląd

Gitarowy. (np. Jan Kowalski – Wiosenny Przegląd Gitarowy). W przypadku rezygnacji uczestnika,

wpisowe nie podlega zwrotowi.

 


Podpisane zgody RODO należy złożyć w sekretariacie szkoły w dniach kiedy odbywać się będzie

przegląd, lub wysłać pocztą na adres:


Szkoła Muzyczna I stopnia w Bobowej

ul. Długoszowskich 3

38-350 Bobowa