Wpłaty na komitet rodzicielski

Wpłaty na komitet rodzicielski

 

 

Rada Rodziców informuje, że składka na komitet rodzicielski

 

w roku szkolnym 2022/2023 wynosi 50 zł.

 

Płatności można dokonać w Sekretariacie Szkoły Muzycznej I stopnia

 

w Bobowej, jak również bezpośrednio na nowe konto Rady Rodziców:

 

odbiorca: Rada Rodziców przy Szkole Muzycznej I stopnia w Bobowej

 

nr konta: 54 8797 1013 0010 0170 5267 0001

 

bank: BS w Grybowie

 

tytuł wpłaty: komitet rodzicielski, imię i nazwisko dziecka, rok szkolny