WYNIKI I Międzyszkolnego Konkursu z Kształcenia Słuchu

WYNIKI KONKURSU-1

GRATULUJEMY WSZYSTKIM LAUREATOM, UCZESTNIKOM
i NAUCZYCIELOM przygotowującym uczniów do konkursu!