Wyniki II Międzyszkolnego Konkursu z Kształcenia Słuchu

 

GRATULUJEMY WSZYSTKIM LAUREATOM, UCZESTNIKOM
i NAUCZYCIELOM przygotowującym uczniów do konkursu!