WYNIKI III Międzyszkolnego Konkursu z Kształcenia Słuchu w Bobowej

GRATULUJEMY WSZYSTKIM LAUREATOM, UCZESTNIKOM
i NAUCZYCIELOM przygotowującym uczniów do konkursu!